Struktura organizacyjna

 

 

W skład Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wchodzą:

 
 
1) kierownictwo:
 
a) Komendant Miejski Policji,
b) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji,
c) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;
 
 
2)  komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
a)  Wydział Kryminalny,
b)  Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c)  Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą;
     
 
3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Ruchu Drogowego,
c) Rewir Dzielnicowych,
 
 
4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 
a) Wydział Wspomagający,
b) Zespół Kadr i Szkolenia,
c) Zespół Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna,
d) Zespół Do Spraw Komunikacji Społecznej,
e) Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
f) Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Prawnych
 

Jednostki podkległe Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie:

1) Komisariat Policji w Dukli,     

 

- Posterunek Policji w Chorkówce,

 

2) Komisariat Policji w Jedliczu,

 

3) Komisariat Policji w Rymanowie,

 

 - Posterunek Policji w Iwoniczu-Zdroju.

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2018
Data modyfikacji 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudyna Konarzewska
Osoba udostępniająca informację:
Klaudyna Konarzewska Zespół ds.Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry