Niezbędne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

art. 225 §1  kodeksu postępowania administracyjnego

"Nikt nie może byz narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji
o znamionach skargi lub wniosku,
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

 

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, 
która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,
dopuszczając się  przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"
.
J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.04.2018
Data modyfikacji : 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudyna Konarzewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry