Opłaty - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

  •  liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
  • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
  • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
  • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2012
Data modyfikacji : 02.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Marek Cecuła
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marek Cecuła Zespół Komunikacji Społecznej KMP Krosno
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry