Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 39/2017 Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie z dnia 30.03.2017 roku, dla dokumentowania obiegu korespondencji jawnej prowadzi się niżej wymione ewidencje:

a) dziennik korespondencyjny,

b) dziennik podawczy,

c) książkę doręczeń,

d) rejestry dzienników, książek ewidencyjnych i teczek o charakterze jawnym,

e) rejestry poczty dla odpowienich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

f) dziennik telegramów,

g) dziennik ewidencji przepisów,

h) dziennik ewidencji nośników informacji,

i) inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2017
Data modyfikacji 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudyna Konarzewska Zespół ds.Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry